ciematricon

 

IMAGE_00002

CIE Matricon is part of the Group CIE Automotive (www.cieautomotive.com).

CIE Automotive is an industrial group specialized in processes with high added value.

CIE Automotive as a group has two business units: one is CIE Automotive as global full service supplier of components and subassemblies for automotive market; and the other is Bionor, a new business unit dedicated to production and distribution of Biodiesel.

CIE Automotive is specialized on 6 technologies with plants all over the world: aluminium, forging, metal forming, casting, machining and plastic.

As part of the group, CIE Matricon is specialized in aluminium technology, dedicated to high pressure diecasting and machining. Our products are engine parts, parts for the steering, brackets, parts for the gearbox, fluid dynamics and antivibration.

                               

                                                                        

CIE Matricon face parte din Grupul CIE Automotive (www.cieautomotive.com).

CIE Automotive este un grup industrial specializat pe procese cu valoare adăugată importantă.

CIE Automotiva ca grup are două unităţi cu activitate comercială diferită: CIE Automotive ca furnizor global de servicii complete de componente şi subansamble pentru piaţa de automobile; şi Bionor, care este dedicat producţiei şi distribuţiei de Biodiesel.

CIE Automotive este specializat pe 6 tehnologii cu fabrici Ón toată lumea: aluminium, forjă, metal, turnare, prelucrare şi plastic.

Ca parte din grup, CIE Matricon este specializat pe tehnologia de aluminium, dedicat turnării sub presiune şi prelucrării. Produsele noastre fac sunt piese pentru direcţie, cutia de viteze, fluidodinamică, piese pentru motor şi antivibraţii.

 

Indicatori de mediu